លក្ខខ័ណ្ឌ

លក្ខខ័ណ្ឌ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​ដាក់ឲ្យ​អនុវត្ត​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ Bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​ ​Co​. , ​L​t​d​ (bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​) ​និង​អ្នកទស្សនា​នៃ​គេហទំព័រ​ https://www.bongpheak.com ​​សូម​អានលក្ខខ័ណ្ឌនិង​លក្ខខណ្ឌ​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​មុន​ពេល​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណាមួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​។​

​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ពាក្យ​ថា​ "​និយោជក​" ​សំដៅ​លើ​ក្រុមហ៊ុន​អង្គការ​ឬ​បុគ្គល​ដែល​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​ដែល​មានបំណង​ជួល​បុគ្គលិក​។​ ​ពាក្យ​ "​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​" ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រើ​វេ​ប​សាយ​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ឱកាស​ការងារ​ដែល​ពួកគេ​អាច​ដាក់ពាក្យ​។​ "​អ្នកប្រើប្រាស់​" ​សំដៅ​ទៅលើ​ទាំង​និយោជក​និង​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​។

លក្ខខ័ណ្ឌ​ទាំងនេះ​កំណត់​នូវ​វិធាន​ច្បាប់​នៃ​ Bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​ ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន​ដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់​។​

ប្រសិនបើ​អ្នកប្រើ​មិន​យល់ព្រម​នឹង​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ទាំងនេះ​ការ​ប្រើ​វេ​ប​សាយ​ឬ​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ទេ​។​

Bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​ ​អាច​កែប្រែ​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ទាំងនេះ​នៅ​គ្រប់ពេល​ដោយ​ការ​បង្ហោះ​កំណែ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​។​ ​កំណែ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយបំផុត​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​។​ ​អ្នកប្រើប្រាស់​គ្រប់រូប​គួរតែ​ចូល​ទៅកាន់​វេ​ប​សាយ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​នូវ​លក្ខខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​។​

Bongpheak.com ​អាច​កែប្រែ​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ទាំងនេះ​នៅ​គ្រប់ពេល​ដោយ​ការ​បង្ហោះ​កំណែ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​។​ ​កំណែ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយបំផុត​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​។​ ​អ្នកប្រើប្រាស់​គ្រប់រូប​គួរតែ​ចូល​ទៅកាន់​វេ​ប​សាយ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​នូវ​លក្ខខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​។​

ដោយ​យល់ព្រម​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នេះ​ក៏​មានន័យ​ថា​អ្នកប្រើប្រាស់​បាន​យល់ព្រម​ទៅលើ​គោល​នយោបាយ​ឯកជន​ភាព​យ៉ាង​ពេញលេញ​នៃ​​ bongpheak.com​។

១.​ គោលការណ៍​ទូទៅ​

១.១ ​ការ​ទូទាត់​ទៅលើ​សេវាកម្ម​

ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវា Bongpheak.com អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយអនឡាញ ឬ ដោយផ្ទាល់ (អហ្វឡាញ)។ ពួកគេអាចទូទាត់តាមអ៊ិនធឺរណែតតាមរយៈកាតឥណទាននិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ (តាមរយៈភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់) ។ អតិថិជនក៏អាចជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយបង់ជាសាច់ប្រាក់នៅនឹងកន្លែងឬបង់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ ​នេះក្នុងករណីដែលការទូទាត់ ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកាស។

Bongpheak.com ​មិន​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​អំពី​ទំរង់​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​របស់​និយោជក​ឡើយ​ (​ព័ត៌មាន​អំពី​កាត​ឥណទាន​) ​។​ ​នៅពេលដែល​អ្នក​បង់​ប្រាក់​សម្រាប់​សេវា​Bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​ ​តាមរយៈ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​ ​នោះ​ការ​បង់​ប្រាក់​ទាំងស្រុង​នឹង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​និង​ធានា​ដោយ​ធនាគារ​កា​ណា​ឌី​យ៉ា​តាមរយៈ​សេវាកម្ម​ទូទាត់​តាម​អ៊ិ​ន​ធើ​ណេ​ត​របស់​ពួកគេ​។​ ​ជាក់ស្តែង​ Bon​g​p​h​e​a​k.​co​m​ ​មិន​មានលទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​លេខ​កាត​ឥណទាន​រឺ​ព័ត៌មាន​ពី​វិធីសាស្ត្រ​ទូទាត់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ (​លើកលែងតែ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​)​ឡើយ​។​ ​ទោះបីជា​គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួចចូល​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ក៏ដោយ​ក៏​ព័ត៌មាន​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​ទូទាត់​របស់​និយោជក​នឹង​មិន​មាន​សម្រាប់​អ្នក​លួចចូល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​របស់យើង​ឡើយ​( ​Hack​e​r)។

ក្នុងករណី Bongpheak.com ត្រូវការ​បង់លុយ​សំណង​ទៅ​អោយ​និយោជក​ដែល​បាន​បង់​ដោយ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​នោះ​ ​យើង​នឹង​ធ្វើឡើង​ជា​សាច់ប្រាក់​តាម​មូលប្បទានប័ត្រ​ឬ​តាមរយៈ​ការផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ​យើង​នឹង​មិន​ធ្វើការ​ទូទាត់​តាមរយៈ​កាត​ឥណទាន​ជា​សំណង​ឡើយ​។​

១.២ ​ប្រកាស​ការងារ​និង​ផ្នែក​បន្ថែម​ផ្សេងៗ​

តាមរយៈ​ការ​ជាវ​កញ្ចប់​ប្រកាស​ការងារ​ (​ស្តង់​ដា​ ​និង​ ព្រី​មៀម​) ​និយោជក​មាន​សឹទ្ធ​ប្រកាស​ឳ​កាស​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ការងារ​យើងខ្ញុំ​បាន​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​មួយ​ខែ​ហើយ​អាច​ចូល​ទៅកាន់​ទំព័រ​ Bongpheak.com​ ​ដែល​ជា​ទំព័រ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក​ដែល​អនុ​ញ្ញាតិ​ឲ្យ​លោក​អ្នកគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បេក្ខជន​ហើយ​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​បាន​។​ ​សម្រាប់​រយៈពេល​ដែល​នឹង​បញ្ចប់​សឹទ្ធ​នេះ​គឺ​មិន​លើស​ពី​ពីរ​ខែ​បន្ទាប់ពី​ការប្រកាស​ការងារ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។​

​រាល់​ការប្រកាស​ការងារ​និង​ផ្នែក​បន្ថែម​នៃ​សេចក្តីប្រកាស​ការងារ​ដែល​ធ្វើឡើង​តាមរយៈ​និយោជក​នឹង​ត្រូវ​បង្ហោះ​ភ្លាម​ៗ​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​​យើង​បន្ទាប់ពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ទូទាត់ប្រាក់​បញ្ចប់​ ​ឬ​ ​ដំណើរការ​ទូទាត់​ដែល​នឹង​ធ្វើឡើង​​នៅ​ពេលក្រោយ​។​ចំពោះ​ការ​ទូទាត់​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ភ្លាម​ៗ​ (​ការ​ទូទាត់​ដែល​ធ្វើឡើង​ជា​សាច់ប្រាក់​រឺ​តាមរយៈ​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​) ​ការប្រកាស​ការងារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​មើលឃើញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​យើង​រយៈពេល​ 24 ​ម៉ោង​ក្នុង​កំឡុង​ពេលនេះ​ ​និយោជក​អាច​ធ្វើការ​ទូទាត់​បាន​។​ប្រសិនបើ​ការ​ទូទាត់​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ក្នុងរយៈពេល​ 24 ​ម៉ោង​ការប្រកាស​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ទេ​រហូតដល់​និយោជក​បញ្ចប់​ការ​ទូទាត់​។​ ​ព័ត៌មាន​អំពី​បេក្ខជន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​បន្ទាប់ពី​ការ​ទូទាត់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។​

នៅពេលដែល​បាន​បង់​ប្រាក់​រួច​ ​ការប្រកាស​ការងារ​និង​ផ្នែក​បន្ថែម​គឺ​មិន​ទទួល​បាន​សំណង​ទេ​។​ ​និយោជក​ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ក្នុង​ការទាក់ទង​មក​ភ្នាក់ងារ​ Bongpheak.com​ ​ដើម្បី​ប្រឹក្សា​រ​អំពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ​ ​យើង​នឹង​ព្យាយាម​ដោះស្រាយបញ្ហា​ណាមួយ​ដែល​និយោជក​បាន​ស្នើ​រ​ ​ប៉ុន្តែ​ការ​ប្រឹក្សា​រ​ទាំងនេះ​ក្នុង​ករណី​ណា​ក៏ដោយ​គឺ​នឹង​មិន​រួមបញ្ចូល​សំណង​ទេ​។​

១.៣ ការ​ទិញ​

តាមរយៈ​ការ​ទិញ​សេវាកម្ម​នៅ​ Bongpheak.com​ ​និយោជក​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រកាស​ឳ​កាស​ការងារ​បានជា​រៀងរាល់​ខែ​ (​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ដែល​ចាប់ផ្តើម​ទិញ​រហូត​រយៈពេល​ជាប់គ្នា​នៃ​មួយ​ខែ​) ​ចំនួន​និង​ប្រភេទ​នៃ​សេចក្តីប្រកាស​ការងារ​អាច​អនុវត្ត​បាន​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ជាវ​ដែល​បាន​ទិញ​។​ការប្រកាស​និង​ការ​ពន្យារពេល​ ​បង្ហោះ​ព​័ត៌​មានការងារ​ដោយ​អ្នកទិញ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​បង់​ប្រាក់​ទៅលើ​ការ​កញ្ចប់​ការ​ទិញ​នឹង​ត្រូវធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​ហើយនឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្សាយ​ភ្លាម​ៗ​លុះត្រាតែ​និយោជក​បាន​ឈាន​ដល់​ចំនួន​ប្រកាស​ការងារ​ច្រើន​បំផុត​និង​រយៈពេល​បន្ថែម​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​សុពលភាព​ក្នុង​១​ខែ​សម្រាប់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ទិញ​របស់​និយោជក​។​ ​ផ្នែក​បន្ថែម​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាប់ថាជា​សេចក្តីប្រកាស​ការងារ​យ៉ាង​ពេញលេញ​ (​អតិបរមា​នៃ​ចំនួន​ការប្រកាស​ការងារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​គួរ​ត្រូវ​បាន​យល់ថា​ជា​ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​សេចក្តីប្រកាស​ឬ​ផ្នែក​បន្ថែម​ទៀត​) ​។​​

អតិថិជន​អាច​ចូល​ទៅកាន់​ទំព័រ​រៀបចំ​បុគ្គលិក​របស់​ Bongpheak.com​ ​ដែល​ពួកគេ​អាច​គ្រប់គ្រង​បេក្ខជន​និង​ដំណើរការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ ​ក្នុងរយៈពេល​មិន​លើស​ពី​ពីរ​ខែ​ក្រោយពេល​វេលា​នៃ​ការ​ទិញ​បាន​បញ្ចប់​។​​

នៅពេលដែល​បាន​បង់​ប្រាក់​ ​ការ​ទិញ​នេះ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់​សំណង​ទេ​ លុ​ត្រាតែ​គេ​ហ​ទំ​ព​័​យើង​ត្រូវ​បាន​លែង​ដំណើរការ​ ​ហើយ​ក្នុងករណីនេះ​និយោជក​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ដើម​នៃ​ផលិតផល​ដែល​បាន​ទិញ​។​ក្នុងករណីនេះ​សំណង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​មូលប្បទានប័ត្រ​។​

Bongpheak.com​ ​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការផ្លាស់ប្តូរ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទិញ​នៅពេលដែល​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងនេះ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​សេវា​កាន់តែ​ល្អ​ ​ៗ​ ​ដល់​និយោជក​ ​ក្នុង​ន័យ​នេះ​យើង​នឹង​ផ្តល់​ជូនដំណឹង​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​ដល់​និយោជក​ជាមុន​។​

១.៤ ការលុបចោល​

នៅពេលណាមួយដែលនិយោជកលុបសេចក្តីប្រកាសដែលពួកគេបានបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រការងារយើង នោះព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំការងារនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនិងផ្តល់ឲ្យដល់និយោជក។ គ្មានការអនុវត្តសំណងចំពោះសេចក្តីប្រកាសដែលបានលុបចោលទេ។ និយោជកដែលបានបង់ថ្លៃទិញផលិតផលអាចលុបចោលការជាវរបស់ខ្លួនមុនពេលបញ្ចប់រយៈពេលដែលពួកគេបានបង់រួចហើយប៉ុន្តែមិនមានសំណងក្នុងករណីនេះទេ។

២ គណនី​សមាជិក​, ​ពាក្យសម្ងាត់​និង​សុវត្ថិភាព​

ដើម្បី​ប្រកាស​ប្រកាស​នៅ​ក្នុង​ Bongpheak.com​​ ​ជាដំបូង​និយោជក​ត្រូវ​បង្កើត​គណនី​ក្នុង​គេហទំព័រ​ ​យើង​តាមរយៈ​ (​ការ​ចុះឈ្មោះ​) ​។​និយោជក​យល់ព្រម​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​ ​ពេញលេញ​ ​និង​ត្រឹមត្រូវ​អំពី​ពួកគេ​ ​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​សុពលភាព​នៃ​ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​របស់​ពួកគេ​។​ ​ការ​បង្កើត​គណនី​នេះ​គឺ​ឥត​គិតថ្លៃ​។​

និយោជក​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​រក្សា​ការសម្ងាត់​នៃ​ពាក្យសម្ងាត់​និង​គណនី​របស់​ពួកគេ​ហើយក៏​ទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​កើតឡើង​ក្រោម​ពាក្យសម្ងាត់​ឬ​គណនី​របស់​ពួកគេ​។​ ​ពួកគេ​យល់ព្រម​ថា​ (​ក​) ​ជូនដំណឹង​ជាបន្ទាន់​អំពី​ Bongpheak.com​​ ​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ពាក្យសម្ងាត់​ឬ​គណនី​របស់​ពួកគេ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ឬ​ការ​រំលោភបំពាន​ផ្សេងទៀត​នៃ​សុវត្ថិភាព​ហើយ​ (​ខ​) ​ធានា​ថា​ពួកគេ​ចាកចេញ​ពី​គណនី​របស់​ពួកគេ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​វគ្គ​និមួយៗ​។​ ​ក្រុមហ៊ុន​ Bongpheak.com​​ ​មិន​អាច​និង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​បាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការ​ខកខាន​របស់​និយោជក​ក្នុង​ការ​អនុលោម​តាម​វិធាន​នេះ​ឡើយ​។​

ការ​ចុះឈ្មោះ​សម្រាប់​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​គឺជា​ជម្រើស​របស់​ពួកគេ​ ​ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​ទុកឲ្យ​នៅ​ឥត​គិតថ្លៃ​។​ ​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​ត្រូវ​យល់ព្រម​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​យ៉ាង​ពេញលេញ​និង​ត្រឹមត្រូវ​អំពី​ខ្លួន​ពួកគេ​ ​តាម​អ្វី​ដែល​យើង​ស្នើ​រ​។​ ​នៅ​ពេល​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ការងារ​តាមរយៈ​ Bongpheak.com​​ ​ព័ត៌មាន​ពី​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ជាមួយ​និយោជក​ដែល​ពួកគេ​ទទួល​បាន​ទម្រង់​ស្នើសុំ​ការងារ​ពី​បេក្ខជន​ដាក់ពាក្យ​។​​

គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធានា​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្តង់​ដារ​ឧស្សាហកម្ម​។​ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ ​ក្រុមហ៊ុន​ Bongpheak.com​​ ​មិន​អាច​ធានា​សុវត្ថិភាព​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​គ្រប់​ករណី​នោះ​ទេ​។​ (​ឧទាហរណ៍​ការវាយប្រហារ​របស់​ ​ចោរ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត​ ​hack​e​r)​ហើយនឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​រំលោភបំពាន​ផ្នែក​សន្តិសុខ​ ​ឬ​ ​ការ​បាត់បង់​ដោយចៃដន្យ​ឬ​ការ​ចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​ឡើយ​។​

Bongpheak.com​​ ​នឹង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​តាម​គ្រប់​លទ្ធភាព​ទាំងអស់​ដើម្បី​រក្សា​រ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​និង​ទុក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជា​ការសម្ងាត់​។​

៣ ការទទួលខុសត្រូវ​សំរាប់​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ប្រកាស​ការងារ​

និយោជក​ដែល​ស្នើសុំ​ប្រកាស​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​បង្ហោះ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​យើង​គឺ​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​និង​ខ្លឹមសារ​នៃ​សេចក្តីប្រកាស​ការងារ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​និង​ចំពោះ​រាល់​ការ​ខាត​បង់ថ្លៃ​ដើម​ ​ការ​ចំណាយ​ ​ឬ​ ​ការខូចខាត​ក្នុង​ទម្រង់​ណាមួយ​របស់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ដែល​កើតឡើង​ (​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយប្រយោល​) ​ពី​ការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​និង​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការប្រកាស​ការងារ​។​ បុគ្គលិក​និង​ដៃគូ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Bongpheak.com​​ ​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ទាមទារ​សំណង​ ​ការ​ខាត​បង់ថ្លៃ​ចំណាយ​ ​ការខូចខាត​ដែល​កើតមាន​ដោយ​មូលហេតុ​ណាមួយ​របស់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ (​រួម​ទាំង​ ​ប៉ុន្តែ​មិនកំណត់​ចំពោះ​ការ​អះអាង​រាល់​ទង្វើ​ធ្វេសប្រហែស​ ​ការ​រំលោភបំពាន​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​និង​ការ​បរិហារ​កេរ្តិ៍​) ​នៅ​ក្នុង​ ​ការ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ការប្រកាស​ការងារ​ណាមួយ​ឡើយ​។​ ​ក្រុមហ៊ុន​ Bongpheak.com​​ ​មិន​ធានា​ឬ​តំណាង​ក្នុង​ការគោរព​ ​និង​ ​មិន​គាំទ្រ​ផលិតផល​សេវាកម្ម​ណាមួយ​ ​ឬ​ ​បញ្ហា​ផ្សេងទៀត​ដែល​លេចឡើង​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីប្រកាស​ការងារ​នោះ​ទេ​។​

៤ កម្មសិទ្ធិ​

មិន​មាន​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើងវិញ​ ​ឬ​បញ្ជូន​តាម​ទម្រង់​ណាមួយ​ឬ​ដោយ​មធ្យោបាយ​អ្វីមួយ​ ​រួម​ទាំង​ការ​ថត​ចម្លង​ ​ការ​ស្កេន​រូបភាព​ ​ការ​រក្សាទុក​ ​ឬ​ ​ការ​ថត​ចម្លង​ដោយ​មធ្យោបាយ​ណាមួយ​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ក៏ដូចជា​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឬ​ការបញ្ជូន​តាមរយៈ​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ​ដោយ​មធ្យោបាយ​អេ​ឡិច​ត្រូនិ​ច​ឡើយ​ ​បើ​មិនមែន​ប្រើ​ដោយ​សេវា​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​របស់​ Bongpheak.com​​ ​។​

៥ ការប្រើប្រាស់​ដែល​ទទួលយក​បាន​និង​មិន​អាច​ទទួលយក​បាន​

វា​គឺជា​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់យើង​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មិន​រំលោភលើច្បាប់​ឬ​បទបញ្ជា​ដែល​មាន​ចែង​ឲ្យ​អនុវត្ត​។​ ​គោរព​សិទ្ធិ​ឯកជន​របស់​អ្នកដទៃ​ ​និង​ការប្រើប្រាស់​​សេវា​ប្រកបដោយ​សីលធម៌​និង​ស្របតាម​បទដ្ឋាន​សង្គម​ដែល​អាច​ទទួលយក​។​

​យើង​មិន​អាច​ទទួលយក​បាន​ឡើយ​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​សម្រាប់​គោលបំណង​ណាមួយ​ដែល​រំលោភលើច្បាប់​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឬ​ច្បាប់អន្ដរជាតិ​។​ ​ជាពិសេស​ - ​ក្នុង​ករណី​ផ្សេងទៀត​ដូចជា​ - ​អ្នកប្រើ​មិន​អាច​រំលោភ​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ​ឬ​ ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ​ការ​បង្ហោះ​គំរាមកំហែង​, ​អាសអាភាស​ ​ឬ​ការ​វាយលុក​ដែល​បង្ខូច​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​អ្នកដទៃ​។​ ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​​​ដឹកនាំ​ដែល​ខុសឆ្គង​ ​និង​ ​បន្លំ​ទី​ផ្សារ​នូវ​គ្រប់រូប​ភាព​ ​ធ្វើការ​បញ្ចូន​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ ​ឬ​ ​ការពារ​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ដោយ​ការ​ជួញ​ដូរ​សម្ងាត់​។​ ​បង្ហោះ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ ​និង​នាំឲ្យ​ខូចខាត​ដល់​គេហទំព័រ​ ​ទាំង​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ ​និង​ ​ជា​សមាជិក​របស់យើង​ ​ឬ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ចំណុច​ណាមួយ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ​។​

​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ​ការបញ្ជូន​ឬ​បង្កើត​កម្មវិធី​សូ​ហ្វវែ​រ​ ​កម្មវិធី​ ​ផលិតផល​ ​ឬ​សេវាកម្ម​ណាមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​រំលោភបំពាន​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​និង​លក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណេ​ត​ផ្សេងទៀត​ដែល​រួមបញ្ចូល​ប៉ុន្តែ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ចំពោះ​ការ​សម្របសម្រួល​ ​ការ​ផ្ញើ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូនិ​ច​មិន​មាន​ប្រភព​ត្រឹមត្រូវ​។​ ​ការ​បដិសេធ​ការវាយប្រហារ​សេវាកម្ម​និង​ការ​លួច​ចម្លង​នៃ​កម្មវិធី​រំលោភបំពាន​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គេហទំព័រ​ ​និង​ ​សេវាកម្ម​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ទាំងអស់​។

៦ ការទទួលខុសត្រូវ​

Bongpheak.com​​ ​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទេ​។​ ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាំងអស់​គួរ​យល់ស្រប​ថា​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​គឺ​មាន​ហា​និ​ភ័យ​បែប​ផ្ទាល់ខ្លួន​។​គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​តាម​មូលដ្ឋាន​ "​ដូច​" ​និង​ "​អាច​អនុវត្ត​បាន​" ​។​ ​យើង​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​ការធានា​គ្រប់​ប្រភេទ​មិន​ថាត្រូវ​បង្ហាញ​ឬ​បញ្ជាក់​ ​រួមបញ្ចូល​ ​ប៉ុន្តែ​មិន​កំ​ន​ត់​នូវ​ការធានា​បញ្ជាក់​នៃ​ការ​ធ្វើជំនួញ​ ​ភាព​សមស្រប​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាក់លាក់​មួយ​និង​ការ​មិន​រំលោភបំពាន​ឡើយ​។​ ​យើង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ខ្លឹមសារ​ឬ​បរិ​បទ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​ឬ​តាមរយៈ​គេហទំព័រ​ឡើយ​។​

​ពេលវេលា​ដំណើរការ​សំរាប់​គេហទំព័រ​មិន​ត្រូ​វា​បាន​ធានា​ទេ​។​ ​បើ​ទោះបី​យើង​ប្រឹងប្រែង​រក្សា​រ​ដំណើរការ​ការងារ​១​០​០​ភាគរយ​ក៏ដោយ​ ​គឺ​មិន​អាច​ជៀស​រួចពី​សកម្មភាព​​នៃ​ភាគី​ទីបី​ឡើយ​។​

ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​យកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​ការ​ចងក្រង​គេហទំព័រ​ Bongpheak.com​​ ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ឬ​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​បាត់បង់​ឬ​ ​ការខូចខាត​ណាមួយ​ដែល​ជា​លទ្ធផល​នៃ​កំហុស​ឆ្គង​, ​ភាព​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ឬ​ការលុបចោល​អ្វីមួយ​ក្នុង​ពេល​ចូល​មក​គេហទំព័រ​យើង​។​

៧ រ​ដកប្រាក់​នៃ​គេហទំព័រ​និង​ការ​ចុះបញ្ជី​

តើ​វា​ជា​រឿង​សមរម្យ​ឬទេ​ក្នុង​ការដែល​យើង​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ឬ​ដកចេញ​សារណា​មួយ​ឬ​សេចក្ដីប្រកាស​ការងារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​គេហទំព័រ​ដោយ​មិន​ជូ​ណ​ដំណឹង​ដល់​និយោជក​។​យើង​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នកប្រើ​ឬ​ភាគី​ទីបី​ណាមួយ​ទេ​ដែល​យើង​មាន​សិទ្ធិ​កែប្រែ​ឬ​លុបចេញ​នូវ​សារ​​​ដែល​បាន​ផ្ញើ​រ​ឬ​សេចក្តីប្រកាស​ពី​ការងារ​ណាមួយ​ពី​គេហទំព័រ​។

យើង​ក៏​សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ឬ​បញ្ឈប់​គេហទំព័រ​ដោយ​មិន​មានការ​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​។​ ​យើង​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នកប្រើ​ឬ​ភាគី​ទីបី​ណាមួយ​ទេ​ដែល​យើង​មាន​សិទ្ធ​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ឬ​បញ្ឈប់​វេ​ប​សាយ​។​

៨ អ្វី​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​ធានា​ថា​គោល​នយោបាយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​

យើង​អាច​ត្រួតពិនិត្យ​គេហទំព័រ​ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​គោល​នយោបាយ​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដែរ​ឬទេ​។​ ​ប្រសិនបើ​យើង​តាមដាន​គេហទំព័រ​ ​យើង​នឹង​ការពារ​ឯកជន​ភាព​របស់​អ្នកប្រើ​ ​លុះត្រាតែ​ធ្វើ​ណា​វា​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ ​ក្នុង​ការ​លាក់បាំង​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ឬ​រារាំង​ការ​អនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​នេះ​។​

យើង​អាច​នឹង​បញ្ចប់​ការ​ភ្ជាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ជាមួយ​គេហទំព័រ​និង​ / ​ឬ​ជូនដំណឹង​ទៅ​អាជ្ញាធរ​។​ប្រសិនបើ​យើង​ជឿជាក់​ថា​ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​មាន​ការរំលោភ​បំពានច្បាប់​ ​ឬ​ ​អ្នកប្រើប្រាស់​មិន​គោរព​តាម​គោល​នយោបាយ​នេះ​យើង​អាច​ព្រមាន​ពួកគេ​តាមរយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ ​ព្យួរ​ការ​ចូល​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់​ពួកគេ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​។​ ​ឬ​ជូនដំណឹង​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដល់​អាជ្ញាធរ​, ​ដែល​អាច​លេចឡើង​នៅ​កាល​ទេ​សៈ​សមរម្យ​ណាមួយ​។​

Whoops, looks like something went wrong.