គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព​គឺ​ជា​គោលនយោបាយ​អនុវត្ត​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ បងភ័ក្រ​ ខូអិលធីឌី​ និង​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ គេហទំព័រ​បងភ័ក្រ

សូម​ចូល​អាន​បន្ថែម​ពី​គោលការណ៍ឯកជនភាព​​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​មុន​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​បងភ័ក្រ​

គោលការណ៍ឯកជនភាព​ នេះ​កំណត់​នូវ​ច្បាប់​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ Bongpheak.com ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អំពី​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់

នៅ​ក្នុង​គោលការណ៍នេះ​ពាក្យ​ «និយោជក​»​ គឺ​សំដៅ​ទៅ​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ ស្ថាប័ន​ ឬ​បុគ្គល​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​ក្នុង​គោលបំណង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​។​ ពាក្យ​ «អ្នកស្វែងរកការងារ​» ​គឺ​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ជាក់​អត្តសញាណ​នៃ​អ្នកប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​ដែល​ផ្ដោត​ទៅ​ឱកាស​ការងារ​ដែល​ពួក​គេ​ដាក់ពាក្យ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មិនយល់​ស្រប​និង គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ​ទេ​​​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​ឬក៏​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​នៅ​លើបងភ័ក្រ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​នោះ​ឡើយ​។

ក្រុមហ៊ុន​បងភ័ក្រ​ អាច​កែ​ប្រែ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​នេះ​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​ដោយ​ការ​បង្ហោះ​កំណែ​ប្រែ​ថ្មី​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​។​ កំណែ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​។​

គោល​បំណង​នៃ​ពត៌មាន​ទាំង​អស់​​របស់​ Bongpheak.com ដែល​សំណើរ​សុំពី​និយោជក​និង​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ក្រុម​នីមួយ​ៗ​។​ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំ​ពី​អ្នក​ស្វែង​រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​​ របស់​ពួក​គេ​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​តែ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដល់​និយោជក​ដែល​មាន​សក្តានុពល​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ឱកាស​ការងារ​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​។​ ព័ត៌មាន​ដែល​ស្នើសុំ​ទម្រង់​និយោជក​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ចំពោះ​ពួក​គេ​និង​ដើម្បី​បង្កើន​ឱកាស​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ Bongpheak.com ដែល​ជា​បេក្ខជន​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​មុខ​តំណែង​ដែល​​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំង​អស់​​។​

Bongpheak.com នឹង​មិន​បង្ហាញ​ទៅ​ភាគី​ទី​បី​ដោយ​គ្មាន​ការ​ព្រមព្រៀង​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នោះឡើយ​រាល់​ទិន្នន័យដែល​ផ្តល់​ដោយ​និយោជក​ឬ​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ទៅ​គេហទំព័រ​ Bongpheak.com និង​​ទិន្នន័យ​ប្រើប្រាស់​ណា​មួយ​ដែល​ប្រមូល​បាន​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​ល្អ​ប្រសើរ​ដល់​ពួក​គេ​លើក​លែង​តែ​ អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ឬ​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​យើង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​​។​ ទោះ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Bongpheak.com យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​ទាំង​អស់​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ Bongpheak.com ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ប្រមូល​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ដើម្បី​គាំ​ទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ជា​កម្មករ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ពិគ្រោះ​ជា​មួយ​អ្នក​ប្រើ​នៅ​ពេល​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​។

ប្រតិបត្តិករ​គេហទំព័រ​ភាគ​ច្រើន​ Bongpheak.com ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដែល​មិនមែន​ជា​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​តាម​​ប្រភេទ​ដែល​កម្មវិធី​រុករក​បណ្តាញ​និង​ម៉ាស៊ីនមេ​ជា​ទូទៅ​អាច​រក​បាន​ដូច​ជា​ប្រភេទ​កម្មវិធី​រុករក​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ភាសា​ការ​បញ្ជូន​គេហទំព័រ​និង​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ពេល​វេលា​តាម​សំណើ​នៃអ្នក​ទស្សនា​ម្នាក់​​។​ គោល​បំណង​នៃ​ការ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដែល​មិន​មែន​ជា​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​គឺ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​របៀប​ដែល​អ្នក​ទស្សនា​ប្រើ​គេហទំព័រ​។​

អ្នក​ទស្សនា​តែងតែ​អាច​បដិសេធ​មិន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដោយ​មាន​ការ​ព្រមាន​ថា​វា​អាច​រារាំង​ពួក​គេ​មិន​ឱ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គេហទំព័រ​ណា​មួយ​។​

តាម​រយៈ​ការ​ប្រកាស​ការងារ​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​និយោជក​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ Bongpheak.com ចែកចាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាំង​អស់​ដែល​ពួក​គេ​ផ្តល់​អំពី​ការ​ដាក់​ប្រកាស​ការងារ​និង​អំពី​ខ្លួន​ពួក​គេ​ (ក្រៅ​ពី​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ការ​បង់ប្រាក់​)​ ដូច​ជា​មួយ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​Bongpheak.com, ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ , តាម​រយៈ​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​និង​ /​ ឬ​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ផ្សេង​ទៀត​។​

Bongpheak.com មិន​រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​ណា​មួយ​អំពី​ទំរង់​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​របស់​និយោជក​ (ព័ត៌មាន​អំពី​កាត​ឥណទាន​)​ ។​ នៅ​ពេល​បង់​ថ្លៃ​សេវា​ Bongpheak តាម​រយៈ​កាត​ឥណទាន​ដំណើរ​ការ​ទូទាត់​ទាំង​មូល​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​និង​ធានា​ដោយ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​តាម​រយៈ​សេវាកម្ម​ទូទាត់​តាម​អ៊ីនធឺណែត​របស់​ធនាគារ​​។

ជា​ការពិត​​ Bongpheak.com មិន​មាន​លទ្ធភាព​ប្រើ​ប្រាស់​លេខ​កាត​ឥណទាន​ឬ​វិធីសាស្ត្រ​ទូទាត់​ផ្សេង​ទៀត​ (លើក​លែង​តែ​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​)​ ។ ទោះបី​ជា​គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​លួច​ទិន្នន័យ​ក៏​ដោយ​​ព័ត៌មាន​ពី​​​វិធី​សាស្ត្រ​ទូទាត់​របស់អ្នក​នឹង​មិន​មាន​ទៅ​ដល់​ពួក​ អ្នក​លួច​ទិន្នន័យ​នោះ​ឡើយ​។

Bongpheak.com បង្ហាញ​ពត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ដោយ​ផ្ទាល់​ដែល​សំខាន់​​និង​អត្តសញ្ញាណ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​បុគ្គលិក​និង​ស្ថាប័ន​​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ខ្លួន​ដែល​ត្រូវ​ការ​ព័ត៌មាន​នេះ​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​ដើម្បី​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​គេហទំព័រ​ Bongpheak.com ។ និយោជិក​និងស្ថាប័ន​​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​អាច​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​អ្នក​។​ ដោយ​ប្រើ​គេហទំព័រ​អ្នក​ប្រើ​យល់​ព្រម​នឹង​ការ​ផ្ទេរ​ព័ត៌មាន​បែប​នេះ​ទៅ​ពួក​គេ​។ Bongpheak នឹង​មិន​ជួល​ឬ​លក់​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​សំខាន់​​និង​អត្តសញ្ញាណ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​នរណា​ម្នាក់​ឡើយ​។​

អ្នក​​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រើ​​បា្រស់​ដែល​បាន​ផ្តល់​នូវ​អាស័យដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​សារ​អេឡិចត្រូនិក​ម្តងម្កាល​ដើម្បី​ប្រាប់​ពួក​គេ​អំពី​លក្ខណៈ​ថ្មី​របស់​ Bongpheak.com ដើម្បី​ស្វែង​រក​មតិ​យោបល់​របស់​ពួក​គេ​ឬ​គ្រាន់​តែ​រក្សា​វា​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​ជា​មួយ​នឹង​អ្វី​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ជា​មួយ​ Bongpheak.comBongpheak.com ប្រើ​គេហទំព័រ​ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​នេះ​ដូច្នេះ​វា​រំពឹង​ថា​នឹង​រក្សា​ប្រភេទ​អ៊ីម៉ែល​​នេះ​ឱ្យ​តិច​បំផុត​។​

ខូឃី​គឺ​ជា​ពត៌មាន​ដែល​គេហទំព័រ​រក្សា​ទុក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ទស្សនា​ហើយ​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក​ទស្សនា​ផ្តល់​ឱ្យ​គេហទំព័រ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទស្សនា​ត្រឡប់​មក​វិញ​។​ គេហទំព័រ​ប្រើ​ខូឃីស៍​ដើម្បី​ជួយ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​និងកត់​ត្រា​ព័ត៌មាន​​ អ្នកការ​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​និង​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ការ​ចូល​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់​ពួក​គេ​។​ អ្នក​ទស្សនា​ Bongpheak.com ដែល​មិន​ចង់​ឱ្យ​មាន​ខូឃីស៍​ដាក់​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​ពួក​គេ​គួរ​តែ​កំណត់​កម្មវិធី​រុករក​របស់​ពួក​គេ​ឱ្យ​បដិសេធ​ខូឃីស៍​មុន​ពេល​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​ដោយ​មាន​បញ្ហា​ថា​លក្ខណៈ​មួយ​ចំនួន​នៃ​គេហទំព័រ​អាច​មិន​ដំណើរ​ការ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ដោយ​គ្មាន​ជំនួយ​ពី​ខូឃីស៍​។​

Bongpheak.com យក​វិធាន​ការ​ទាំងអស់​ដែល​ចាំបាច់​ដើម្បី​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឬ​ការ​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ព័ត៌មាន​ដែល​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​និង​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​។​ គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធានា​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្តង់ដារ​ឧស្សាហកម្ម​។​ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​បងភ័ក្រ​គឺ​មិន​អាច​ធានា​នូវ​សុវត្ថិភាព​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន​ទេ​ក្នុង​ករណី​ទាំងអស់​ (ឧ​ ការ​វាយ​ប្រហារ​របស់​ពួក​ អ្នក​លួច​ទិន្នន័យ​) ហើយ​នឹង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​រំលោភ​បំពាន​សន្តិសុខ​ឬ​ការ​បាត់បង់​ដោយ​ចៃដន្យ​ឬ​ការ​ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​ឡើយ​។​

Whoops, looks like something went wrong.